ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

 

1.     Ψηφιακό σχολείο:

http://digitalschool.minedu.gov.gr/

 

            ή από Google πληκτρολογώντας

ψηφιακό σχολείο

          

Στο site αυτό υπάρχουν διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα μαθήματα για τις τάξεις του Γυμνασίου.

Ειδικότερα δε τα εμπλουτισμένα βιβλία τα οποία και έχουν επιπλέον την ικανότητα να χρησιμοποιηθούν υπό μορφή διάδρασης.

 

π.χ. Στο μάθημα της Τεχνολογίας, στις Εισαγωγικές έννοιες για τους συντελεστές παραγωγής, υπάρχουν test για τους μαθητές σε μορφή διάδρασης.

 

2.     Test αυτοαξιολόγησης για τους μαθητές:

http://www.kubbu.com

 

Απαιτείται εγγραφή. Μπορεί κανείς να φτιάξει μέχρι 15 test αξιολόγησης δωρεάν στις εξής μορφές:

α)  πολλαπλή επιλογή

β)  ταίριασμα αντικειμένων

γ) αντιστοίχιση

δ) σταυρόλεξο

στ) κουίζ

ζ) μοίρασμα σε λίστες

 

π.χ. Ένα test στην τάξη για να βρουν οι μαθητές την αντιστοίχιση του Αόριστου β΄ με τα ρήματα που τους δίνονται.

 

3.     Κατάλογος με ηλεκτρονικά εργαλεία:

http://classtools.net

 

 Όλα τα παραδείγματα υπάρχουν στα templates απ’ όπου μπορεί κανείς να επιλέξει όποιο επιθυμεί.

 π.χ. ένα χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης που μπορούμε να εισάγουμε και μουσική υπόκρουση και να το χρησιμοποιήσουμε την ώρα ενός διαγωνίσματος ή ενός test.

π.χ. ένα hamburger στο οποίο μπορεί να σηκωθεί ο μαθητής και να γράψει στο διαδραστικό τα συστατικά από τα οποία αποτελείται.

 

4.     Εκπαιδευτική πύλη με λογισμικά :

http://www.e-yliko.gr/resource/supportmaterial/EduAll.aspx

 

ή μέσω Google, πληκτρολογώντας:

online εκπαιδευτικό λογισμικό

Για τη λήψη λογισμικών από αυτήν την πύλη απαιτείται η εγγραφή στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) όπου με απλή διαδικασία μπορεί κανείς να γίνει μέλος.

Oι τίτλοι Εκπαιδευτικού Λογισμικού που περιλαμβάνει η συλλογή, είτε έχουν αγοραστεί από το ΥΠΕΔΒΜΘ στα πλαίσια διαφόρων έργων, είτε είναι προϊόντα ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοικτού κώδικα. Όσοι τίτλοι έχουν την έγκριση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου έχουν σαφή ένδειξη καταλληλότητας.

Εκεί υπάρχει και το μάθημα της ιστορίας με πολλές αναπαραστάσεις.

 

5.     Ένα λογισμικό της εταιρείας Promethean:

ActiveInspire

 

 Είναι ένα λογισμικό που διαθέτει πολλά εργαλεία σχεδόν για όλα τα μαθήματα και παρέχει αρκετά παραδείγματα εφαρμογών. Απαιτείται εγγραφή στο educator, αλλά σε αποζημειώνει γιατί μπορείς να επεξεργαστείς πολλές προσωμειώσεις.

 π.χ. πολλές προσομειώσεις από το Faraday

 

             http://support.prometheanplanet.com/server.php?show=nav.19251

Σύνδεσμος για να κατεβάσετε το λογισμικό ΔΠ ActivInspire. Μετά την εγκατάσταση επιλέξτε δοκιμαστική λειτουργία 60 ημερών για πλήρη λειτουργικότητα.

  

6.     Ίσως το πιο δημοφιλές λογισμικό για κατασκευές στα μαθηματικά:

http://geogebra.org/

http://www.geogebra.org./en/upload/

 

7.     Μαθήματα στο Γυμνάσιο της Αθανασίας Σούφαρη:

http://blogs.sch.gr/athsoufari/author/athsoufari/

 

 Έχει χρησιμοποιήσει το geogebra και έχει δημιουργήσει έτοιμα σενάρια μαθημάτων για τα μαθηματικά του Γυμνασίου.

Είσοδος στο λογισμικό καλύτερα να γίνει από το Mozilla Firefox.

 

8.     Βραβευμένο ως το καλύτερο εκπαιδευτικό wiki ICT magic:

ICTmagic–ICT& WebTools

 

ICTmagic–EducationalGames

 

ICT–Maths

 

9.     Ένα πολύ δημοφιλές λογισμικό για πειράματα – προσομειώσεις στη Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά, Βιολογία, Αστρονομία, Γεωγραφία, Περιβάλλον και άλλα μαθήματα.Το λογισμικό αυτό υποστηρίζει γνωστικά αντικείμενα:

http://phet.colorado.edu/

 

10.            Λογισμικό που υποστηρίζει εργασίες διαθεματικού χαρακτήρα:

http://primaryinteractive.co.uk/maths.htm

11.            Δύο λογισμικά αρκετά γνωστά με τα οποία μπορούν να πραγματοποιηθούν έτοιμα σενάρια μαθημάτων για διαδραστικούς:

http://illuminations.nctm.org/Lessons.aspx

 

http://www.topmarks.co.uk

 

 

12.            Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα που διανέμεται ελεύθερα και το οποίο είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων.

Η Πλατφόρμα Open eClass υποστηρίζεται ενεργά από την Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Πανελλήνιου Ακαδημαϊκού Δικτύου Gunet.

Εγγραφή και είσοδος στην ηλεκτρονική τάξη:

http://eclass.gunet.gr

 

 Ο χρήστης – εκπαιδευόμενος μπορεί να εγγραφεί σε όσα μαθήματα του και να συμμετέχει σε ομάδες εργασίας, περιοχές συζητήσεων και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης. Ο λογαριασμός του δημιουργείται είτε αυτόματα με την εγγραφή του στην πλατφόρμα είτε από τους διαχειριστές της πλατφόρμας κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου.

 

 Για περισσότερες  πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

http://www.openeclass.org