Επιστροφή

Το ιστορικό μονότοξο  γεφύρι της Πλάκας